Henrik Pontoppidan til Edith Philipp f. Brandes
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 4. februar 1942

lever i Mindet om Deres Far

Holmegårdsvej 2
4de Febr. 1942

Fru Reinhold Philipp, f. Brandes!

Må jeg have Lov til, kære Frue, at bringe Dem min ærbødige Hilsen og Lykønskning på Deres Fars 100 Års Dag. Jeg vilde jo helst have gjort det personlig; men jeg er bleven gammel og affældig og skal leve isoleret uden Samkvem med andre end mine Allernærmeste. Forhåbentlig vil De dog forstå og tilgive, at jeg på en Dag som denne, da jeg helt lever i Mindet om Deres Far og Deres gamle Hjem føler Trang til i Tankerne at aflægge Dem et lille Besøg.

Deres ærbødigt hengivne
Henrik Pontoppidan