Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
Sendt fra Helsingør. 23. oktober 1918

Novelleskitse

p.t. Helsingør.
23.10.18.

Kære Vilh. Østergård!

Modtag denne lille Novelleskitse1, som først sendes Dem idag, fordi jeg havde ment at kunne komme til Fredensborg og selv bringe Dem den tilligemed min Tak for Deres venlige Fødselsdagshilsen i Sommer. Det har jeg imidlertid måttet opgive, og det er nu vistnok udelukket, at jeg overhovedet kan kommer til Fredensborg denne Vinter, som jeg en Tid havde tænkt mig. Min gamle Ven Galschiøt3 har foreløbig givet min Kone og mig 2 Husly her i Helsingør, da vi ingen egen Bolig har kunnet opdrive. Han har overladt os sit Havehus, hvori vi er rigtig hyggeligt indstallerede2 og har det godt.

Jeg håber, at også De og Deres Frue går Vinteren imøde med gode Forhåbninger. Vi sender til Dem begge de venligste Hilsner.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Novelleskitse: "Et Kærlighedseventyr. Jf. udtrykket "Udkast til en Roman" i brev til Georg Brandes fra dagen før. tilbage
[2] indstallere: ODS kender ikke denne stavemåde af installere. tilbage
[3] Galschiøt < Gaschiøt tilbage