Henrik Pontoppidan til William Nygaard
Sendt fra Svendborg. 9. september 1927

en sjelden udsøgt Digterevne

f.T. Svendborg
9/8 27. [9.9.19271]

Hr. Forlagsboghdl. W. Nygård, Oslo

Som De vistnok veed, har jeg haft Lejlighed til at læse den første Del af Hr. Johannes Thrap-Meyers nye Roman "Egoister" i Udkast. Han har nu bedt mig om at sende Dem et Par Ord om mit Indtryk af den og af hans Evner i det hele taget, idet han mener, at min Anbefaling kan komme ham til Nytte, når De som Forlægger skal tage Standpunkt til hans Forfatterskab. Jeg har i den sidste Uge befundet mig på Rejse og har først i Dag modtaget Hr. Thrap-Meyers Brev med den ovennævnte Anmodning; jeg skynder mig derfor med at opfylde hans Ønske, men må til Gengæld fatte mig i stor Korthed. Jeg mener i Hr. Thrap-Meyer at have mødt en Skribent med en sjelden udsøgt Digterevne. Han synes mig at være noget helt for sig selv. Det er muligt, at han har Forgængere og Forbilleder iblandt Udlandets store Roman-Forfattere (Meredith i England, Proust i Frankrig); men mellem det unge Kuld af Forfattere i Norge og Danmark, som jeg kender noget til, har han en Særstilling ved sin psykologiske Finsans, præget som han i det hele er af gammel Slægtskultur. Jeg anbefaler ham derfor på det bedste til norske Forlæggeres Røgt og Pleje. Han synes mig absolut at fortjene at blive modtaget med Honnør.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] HP har fejldateret brevet, som må være skrevet efter brevet til Thrap-Meyer 29.8.1927. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage