Henrik Pontoppidan til Zakarias Nielsen
Sendt fra Firenze. 9. december 1892

mod enhver Sammenblanding af Religion og Digtekunst

Firenze 9/XII 92.

Jeg takker Dem for Deres Henvendelse – men! "Søndagsbladet"1 er jo et ganske kristeligt Opbyggelsesblad; jeg mener, det har hovedsagelig Læsernes religiøse Opdragelse for Øje – og jeg er ganske mod enhver Sammenblanding af Religion og Digtekunst. Eller tager jeg fejl? I så Fald vil jeg med Glæde medvirke. I modsat Fald må De have mig undskyldt.

Med de venligste Hilsner

Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] Zakarias Nielsen redigerede Søndagsbladet sammen med højskoleforstander, kapt. Rasmus Hansen. tilbage