Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
20. november 1917

Tak for lyønskning til Nobelprisen

[tilføjet med fremmed hånd:] 20/11 171

Mange Tak for Deres Lykønskning og vær venlig hilset fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. K.K. Nicolaisen / Ålborg."; poststemplet "Svendborg 20.11.17" og "Aalborg 21.11.17". tilbage