Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Snekkersten. 12. december 1913

Emnet for mit Foredrag

Snekkersten.
12.12.13

Hr. K.K. Nicolaisen!

Jeg mener at kunne komme til Ålborg efter d. 15d Januar. Dagen må De så selv bestemme.

Emnet for mit Foredrag kan jeg endnu ikke med Sikkerhed opgive Dem; men jeg skal meddele Dem det med det allerførste.

Venlig Hilsen fra

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.