Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. marts 1941

Høreevne på Retur

21 Marts 41. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.1

Kære Andersen-Nexø!

Tak for Deres venlige Brev2, og min oprigtige Lykønskning i Anledning af Deres Hustrus Hjemkomst. Alt er forhåbenlig nu lykkeligt overstået. Selv har jeg det ved det gamle og glæder mig meget til at gense Dem begge her. Jeg vilde jo helst have set Dem til Middag eller Frokost; men siden De udtrykkeligt nævner Tiden mellem Klk 2 og 3, må det vel være, fordi den passer Dem bedst, så jeg skal 2 ikke forsøge at få Dem til at tage anden Bestemmelse. De vil finde alting her ret uforandret; kun er min Høreevne desværre stadig på Retur.

Deres hengivne Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Martin Andersen-Nexø / Stenløse St.". Poststemplet "København 21 MAR 1941; 1910". tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage