Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. juni 1940

det uforgængeligste Prosaværk

12te Juni 40. Holmegårdsvej 2
Chl.1

Kære Andersen-Nexø!

At nogle frederiksborgske Villaejere ikke har villet bo på en Vej, der bærer Deres Navn, er vel nok nærmest til at le af. Jeg har dog ikke kunnet lade være med at harmes derover og skamme mig på Landsmandsskabets Vegne. Jeg ser jo nok, at Vedkommende har villet forsvare sig ved at henvise til noget, De under den finsk-russiske Konflikt skal have skrevet i et Blad2. Jeg kender ikke den Artikel, der sigtes til, vilde måske slet ikke selv have billiget den, dersom jeg havde læst [den]. Det er jo undertiden hændt, at vort Syn på Begivenhederne divergerede. Men hvad er det for Folk, der mener sig berettiget til at sætte 2 sig til Doms over et Menneske som Dem, en Skribent af højeste Rang. I Anledning af Affæren har jeg i disse Dage genopfrisket Skildringerne i Deres "Under åben Himmel"3, og jeg bringer Dem her påny min hjerteligste Hyldest og Tak for denne Bog, der efter min Mening er det uforgængeligste Prosaværk, som er frembragt herhjemme i de sidste Decennier.

Alle gode Ønsker for Dem og Familje!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Stenløse / (Sjælland)". Poststemplet "Charlottenlund 12 JUN 1940; 1800". tilbage
[2] Blad: artiklen "Omkring Finland" i Arbejderbladet 15.10.1939. Nexøs artikel udløste voldsomme reaktioner i offentligheden. Uviljen mod hans person kom bl.a. til udtryk i, at nogle beboere i Søborg krævede Andersen Nexø Vej omdøbt til Mannerheim Allé eller Morten Korchs Vej. (Børge Houmann udgivernote til artiklens optryk i Det røde flag, 1954). tilbage
[3] Under åben Himmel (1935). 2. bind af MANs erindringer. tilbage