Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. maj 1933

Den grimme Svimmelhed

9.5.33. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.1

Kære Andersen-Nexø!

Den grimme Svimmelhed, jeg i længere Tid har været plaget af, har i de sidste Dage taget sådan Overhånd, at min Svigersøn og Læge har tilrådet mig fuldkommen Ro i nogen Tid. Jeg ser mig da desværre nødsaget til at udsætte mit Besøg hos Dem, indtil jeg bliver løst 2 af Karantænen. Den bliver forhåbenlig ikke så langvarig. Jeg skal da lade høre fra mig.

Jeg takker Deres Frue og Dem for venligt Besøg og sender Dem begge Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. M. Andersen-Nexø. / Hillerød". Poststemplet "Charlottenlund 9 MAJ 1933; 1800". tilbage