Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. november 1932

en Tålmodighedsprøve


9d Novb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund1

Kære Andersen-Nexø!

Jeg troede Dem forlængst over alle Bjærge, havde glædet mig ved at tænke på Dem og Deres Hustru og Børn under Sydens blå Himmel; og så hører jeg til min Sorg, at De ligger lænket til Sengen og ikke må røre Dem. Jeg véd jo, hvor De havde glædet Dem til igen at få Luft under Vingerne, og nu må De endda på Grund af Deres Sygdoms Art ligge ganske stille og være meget forsigtig med Dem selv. Det gælder en Tålmodighedsprøve, og jeg véd af Erfaring, hvor drøj den kan være at komme igennem. Dersom jeg ikke selv havde været så dårlig til Bens, var jeg kommen til Hillerød for at præke for Dem om ikke at være utålmodig. Lad da disse 2 Linjer være en Formaningstale til Dem om at passe godt på Dem selv. Det skylder De os alle.

Og så for Resten mine bedste Ønsker og min hjerteligste Hilsen til Hustru og Børn.

Deres hengivne
H.Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø / Hillerød". Poststemplet "Charlottenlund 9 NOV 1932; 1100". tilbage