Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Havreholm. Januar 1887

vise mig i Tilskueren


Onsdag Aften. [April 1887]
Havreholm pr. Esrom.

Kjære Hr. Neergård!

Det glæder mig naturligvis meget, at De endnu ønsker et Bidrag1 til "Tilskueren" fra min Hånd, og jeg takker Dem for Deres venlige Brev. For min egen Skyld kan jeg unægtelig også have Interesse af at vise mig i "Tilskueren", for at Tidsskriftets Læsere mulig kunde få et lidt heldigere Indtryk af mig som Forfatter end det, dets forskjellige Anmeldere2 nu nogle Gange har søgt at bibringe dem. Jeg ser, at der også i sidste Hefte er rettet et lille Æselsspark imod mig, endog af mit eget Muldyr3, og dersom det ikke var for tåbeligt, kunde jeg næsten have Lyst til at sætte mig på Ryggen af dette Dyr og ride det til Vands.

Men Spøg til Side! Jeg skal virkelig gjøre mig Umage for så snart som muligt at lade høre fra mig. M.H.t. den omtalte Række af Småartikler er der nu næppe noget at gjøre. Det er dog ikke netop dem, jeg tænkte på til "Tilskueren", som jeg har henvendt mig med andet Sted; men jeg tør foreløbig ikke påtage mig mere af den Art.

Men måske en anden Gang.

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] endnu et Bidrag: HPs bidrag til Tilskueren var disse: "To Gange mødt", febr. 1886, "Hans og Trine" i okt. 1887 og "Tro til Døden" i nov. s.å. tilbage
[2] Anmeldere: Erik Skram skrev i Tilskueren for jan. 1887 en meget negativ anmeldelse af Mimoser. I juni-juli nummeret s.å. anmeldte han Fra Hytterne og kalder den "ypperlig". tilbage
[3] Æselssspark [...] af eget Muldyr: er måske en hentydning til Bertel Elmgaards artikel i april-nummeret om "Norsk Bohêmeliteratur" hvori HP dog ikke nævnes med navn. I så fald er brevet fra april. tilbage