Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Hjørlunde By. 14. august 1884

en Bunke Manuskript

Hjørlunde By
pr. Slangerup
De 14d Avg. 84.

[tilskrevet med anden hånd; Neergaards:] Bor nu i Østby pr. Skibby]

Hr. cand. Neergård!

Idet jeg takker Dem for Deres venlige Brev, må jeg berigtige Hr. Boghdl. Philipsens Meddelelse til Dem derhen, at jeg udtrykkelig på hans Forespørgsel angående et Bidrag til "Tilskueren" beklagede ikke for Øjeblikket eller i den nærmeste Fremtid at kunne få Tid til at tænke derpå, idet forskjellige Hænder lagde Beslag på mig. Jeg tilføjede, at jeg hen imod Nyårstid kunde sende Dem en større Fortælling, men frygtede, De vilde blive betænkelig, blandt andet ved dens Størrelse, idet jeg mente ikke 2 at turde lade den brække over. Nu glæder dig mig at høre, at De i den Henseende vil komme mig i Møde. Såsnart jeg derfor får frie Hænder, skal jeg tage fat; men det har som sagt så lange Udsigter, at det vel ingen Interesse har for Dem. Før til den nævnte Tid, tør jeg altså intet love; men da skal jeg også bestemt sende Dem en Bunke Manuskript, som jeg håber, De – trods Størrelsen – vil kunne bruge.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan