Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
11. juli 1929

En duft af suppe

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Mørdrup / pr. Espergærde
[poststemplet:] Charlottenlund 11.7.29.

Telf: Ordrup 2766.

Suppen koger!

Ærbødigst
H. P. Holmegård.