Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Villa Karina, Snekkersten. 21. november 1913

Brandes til England – han er uopslidelig

Villa Karina
Snekkersten
21.11.13

Kære Ven!

Jeg kom igår fra København, hvor jeg under et 3 Dages Ophold Gang efter Gang ringede til Godthåb 1003 uden at få Svar. Da jeg kom hjem, fandt jeg Deres Brevkort og dermed Forklaringen. De er altså igen ude at lufte Deres europæiske Berømmelse samtidig med, at De får Deres Brevtaske fyldt med gode Hundredemarksscheinen. Jeg forstår, at De må være i godt Humør.

Deres nye Lystspil fik jeg ikke set under mit Københavns-Ophold, hvad dog 2 udtrykkeligt var en af mine Hensigter med Rejsen; men jeg har naturligvis læst det og moret mig meget over det, og det gør nok mange flere end man skulde tro efter Bladenes Anmeldelser. Det er mig dog lovlig omstændeligt hist og her. De forskellige Dokument-Oplæsninger virker – i hvert Fald ved Læsning – som Gentagelser. Men der er et brillant Humør i Stykket, og det har efter Sigende smittet også Skuespillerne, så Resultatet er blevet udmærket. Jeg er derfor meget ked af, at jeg ikke fik det at se.

Min første Gang i Kbhvn efter så mange Måneders Fraværelse var til Georg Brandes, der havde inviteret mig til Frokost. Der traf jeg også Fru Schytte. –

3 Brandes, som jeg ikke havde set i over to-tre År, syntes mig ganske uforandret. Han er nu rejst på Foredrags- og Bankettourné til England. Han er uopslidelig. I en hel Måned er han daglig optaget af Forelæsninger og Fester. Det må være et skrækkeligt Nerveslid; men ham gør det ingenting. Jeg er overbevist om, han vil endogså komme forfrisket tilbage fra den Tortur.

Når De kommer hjem, må vi ses en Dag. Jeg veed så lidt om, hvordan Sommeren er gået for Dem. De lovede mig, at De vilde sende√ mig en Bulletin på et Kort, når "Indenfor Murene" var gået for første Gang i Berlin; men det glemte De, og jeg veed derfor ingenting. Skriv mig to Ord til, når De er kommen hjem.

Tak for Bogen, som jeg skal gengælde Dem 4 med et nyt Bind af min "Fortælling-Kres", når De kommer her til Snekkersten.

Deres hengivne
H. P.