Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Frederiksborg. 8. januar 1908

til Middagsmad Kl. 5 i Hillerød

Frederiksborg.
8de Jan. 1908.

Kære Henri Nathansen!

Nu er vi hjemme igen1. Og nu skulde det glæde os, om De & Komp. vilde ofre en Aften på et Besøg. Kan De ikke komme iovermorgen, Fredag? Vi vil da sætte Middagen til Klk. 5, til hvilken Tid omtrent der kommer et Tog. – De vil nok være så venlig straks med to Ord at lade os 2 vide, om vi kan vente Dem. Det håber jeg nu, at vi kan, og derfor vil jeg udskyde alle Nytårs- og andre Lykønskninger, indtil vi sees.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] hjemme igen: HPs var i Lindersvold Skovridergård i julen 1907. tilbage