Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Svendborg. 15. november 1917

takket være Krigen

Svendborg.
15.11.17.

Kære Nansen!

Mange Tak for Deres Telegram, som glædede mig dobbelt, fordi vi så nyligt kom lidt op at toppes. Ja, nu sidder også jeg på Flæsket, takket være Krigen. Men sådan går det. Den enes Død, den andens Brød. Blot har i dette Tilfælde adskillige hundrede Tusinde måttet bløde for at give mig en Chance.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan