Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Svendborg. 21. oktober 1917

misforståede Vennetjeneste

f. T. Svendborg.
21.10.17.

Kære Nansen!

Jeg er glad ved, at De ikke tog mig min Kritik af Deres Bog ilde op. Når jeg ikke tilbageholdt den, var det vistnok især, fordi jeg lige havde været ubehagelig berørt af en Artikel, hvori Bogen i falske Toner blev stærkt rost af en Kollega, der privat ikke havde lagt Skjul på, at han ingen Pris satte på den. Jeg følte mig på Deres Vegne ydmyget af denne misforståede Vennetjeneste. Det er, som De nok begriber, ikke 2 til Georg Brandes' Anmeldelse, jeg her sigter. Den røbede jo snarest med for stor Åbenhed1, at dens Fremkomst√ skyldtes en Påvirkning udefra.

Også jeg har med Glæde tænkt på vort Sommermøde i Snekkersten. Kun beklager jeg, at Forholdene i mit Hjem ikke tillod mig at vise mindste Gæstfrihed. Nu har jeg helt måttet lukke Huset, og da det ikke har været mig muligt at opdrive en Lejlighed i København, må jeg foreløbig drage omkring i Provinsen.

Modtag venlig Hilsen og Tak for Deres elskværdige Brev.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Åbenhed: anmeldelsen stod i Politikens kronik; vel derfor mente HP i sit brev til Nansen at den var "bestilt". Anmeldelsen er referet i Karin Bang, s. 819-20. tilbage