Henrik Pontoppidan til Kaj Munk
29. november 1922

Det døve Asen


29.11.22
Overg. n.V. 15
C

Ak, Hr. Munk, jeg er desværre ganske ude af Stand til at tage mod Deres og Deres Kaffebrødres fristende Indbydelse. Alene min Døvhed nødsager mig til at give Afkald på al Selskabelighed. Jeg kan akkurat deltage i en Samtale på Tomandshånd; men til al Underholdning derud over slår min Hørelse ikke til. Også andre Svagheder har jeg i denne Tid at trækkes med, så jeg f.Eks. må holde mig borte fra Festen for Vald. Rørdam på Tirsdag, skønt jeg er Medindbyder. – Men jeg er Dem og Deres Kammerater taknemlig, fordi De vilde se mig i Deres Kres, og beder Dem alle modtage en hjertelig Hilsen fra

det døve Asen
Henrik Pontoppidan.