Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Ørnsøhus, Silkeborg. 24. juni 1920

Den tyske Boghandlerverden


24.6.20.
f.T. Ørnsøhus1 pr. Silkeborg2

Kære Fru Mann!

I ovenstående Linjer vil De finde Forklaringen af, at De først nu hører fra mig. Jeg er på Rejse, og har alene af den Grund ikke kunnet sende Dem "Melusine", der ligger hjemme i min Pult. Såsnart jeg kommer tilbage til København, skal De få Damen tilsendt. Forhåbenlig vil hun kunne blive Dem både til Selskab og Nytte. Hvad mig selv angår, så har jeg jo ikke megen Glæde af de tyske Honorarer, og det er måske derfor, at Insel-Verlag ikke anser det for Umagen værd at meddele mig, hvad jeg har tilgode for det nye Oplag af "Hans im Glück". Noget Friekpl. er heller ikke bleven mig sendt. I det hele er både nævnte 2 Forlag og Diederichs i Jena bleven lovlig skødesløse i deres Forhold til mig, og dersom de ikke forbedrer sig, bliver jeg vist nødsaget til at gribe ind ved en forretningskyndig Mellemmand. "Süddeutsche Monatshefte", som også har en af mine Bøger, og er forpligtet til at aflægge Regnskab for Salget en Gang hvert År, har jeg ikke hørt fra i 8-9 År. Det tyder på, at de lovløse Tilstande indenfor den tyske Boghandlerverden, ikke udelukkende skyldes Krigen.

Det vilde have været passende, om jeg havde kunnet afkøbe Dem "Lodshuset" for mine tilkommende√ Honorarer fra Tyskland; men med den nuværende Kurs lader det sig jo desværre ikke gøre, så jeg må opgive den Ide. Nymindegab ligger også lovlig langt borte fra København. Rejsen dertil er for besværlig for min Kone. Og hvad de unge i Familjen angår, så har de har købt Grund i Rørvig for at bygge sig et Sommerhus der, såsnart Priserne 3 for Byggemateriale bliver overkommeligere for Småfolk. Jeg forstår både at De med et Suk tænker på en forestående Afsked med et Sted, hvor De har følt Dem så tilfreds, og at Befolkningen nødig vil af med Dem. Men på Sylt vil De også nok blive lykkelig og finde Venner.

I det Håb, at De ikke vil finde det altfor anmassende, sendervedlægger jeg her et Brev og beder Dem om at ofre mig en halv Time til en Oversættelse af det. De husker nok, at jeg havde Uheld med et tidligere Brev til samme Mand3, og denne Gang, da det drejer sig om en for ham så vigtig Sag, tør jeg ikke lade ham vente på Svar. Tilgiv mig, at jeg påny ulejliger Dem!

Min Kone har det godt. Hun sender sammen med mig de bedste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Ørnsøhus: hvilehjem (nu skovløberbolig) tæt ved Silkeborg Bad. tilbage
[2] kuvert adresseret til: "Fru M. Mann / Lodshuset / Nymindegab / pr. Nørre-Nebel"; poststemplet Silkeborg 23.6.20 4-8 E" og "Nørre-Nebel 24.6.20 7-12 F". tilbage
[3] Mand: Paul Ernst. tilbage