Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 29. januar 1920

min Kone lider meget


[torsdag] 29.1.20.
Overgade n. Vandet 15.
København
C.1

Kære Fru Mann!

Jeg takker for venligt tilsendt Kort, som dog ikke gav mig nogen Oplysning om, hvorledes det er gået med det Brev, jeg sendte Dem til Rostock noget før Jul. Jeg havde tilladt mig at indlægge en lille Skrivelse og bedt Dem gøre mig den Tjeneste at oversætte den; men jeg veed altså ikke, om De overhovedet har modtaget det Brev.

Skulde Züricher-Bladet sende mig det omtalte Honorar, skal jeg nok sætte 2 Deres Halvpart ind på Deres Konto i Landmandsbankens Amagertorvs-Afdeling. Men jeg tror ikke rigtig på, at Pengene kommer så snart.

Jeg lever i disse Dage i Frygt for min Kone, der i Mandags blev opereret på Rigshospitalet og lider meget. Jeg tror dog, at alt skal gå godt; men før om en halv Snes Dage kan intet vides med Sikkerhed.

Modtag venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kuvert adresseret til: "Frau M. Mann / Heimhuderstrasse 55 / Hamburg / (Tyskland)", omadresseret til "z/z Hildesheim / Bahnplatz 1"; poststemplet "København 30.1.20". tilbage