Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Snekkersten. 24. august 1916

slutte min store Bog

Snekkersten.
24.8.16.1

Kære Fru Mann!

Til Trods for, at Indholdet af Deres Kort2 ikke kunde være mig behageligt, blev jeg dog glad ved igen at høre fra Dem, og jeg ønsker Dem velkommen tilbage til de danske Kødgryder3. For den venlige Indbydelse til Nymindegab takker jeg Dem meget. Det bliver nu ikke til noget i År. Jeg er optaget af at slutte min store Bog, som jeg skal sende Dem, når den er færdigtrykt. Jeg synes ikke, det er værd at begynde Oversættelsen, før der virkelig bliver Udsigt til at få den frem i Tyskland.

Ser vi Dem ikke her i Snekkersten. Det skulde glæde både min Kone og mig. Men De må ikke så gerne komme uden [fortsat nedad i venstre margin:] at sende et Ord derom i Forvejen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Fru Matilde Mann / f.T. Amaliegade 27 / København", omadresseret til "Nymindegab pr. Nørre Nebel Jylland"; poststemplet: "Snekkersten 24.8.16 8-10 E", "Kjøbenhavn 25.8.16 11-12 F" og "Nørre Nebel 26.8.16 7-12 F". tilbage
[2] kortet kendes ikke, men Mathilde Mann har formentlig refereret indholdet af flg. brev af 5.8.1916 fra Herr Keller, Insel-Verlag, adresseret til hendes bopæl Paulstrasse 11, Rostock:

Sehr geehrte gnädige Frau!
Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass im Augenblick wegen der Drucklegung von "Pontoppidan, Hans im Glück" eine Entscheidung nicht getroffen werden kann. Wegen des anderen Romans von Pontoppidan wird sich Herr Professor Kippenberg, sobald er wieder einmal Urlaub [d.v.s. orlov fra militærtjenesten] hat, mit Ihnen in Verbindung setzen. Andersens "Glückspeter" können wir in die nächste Serie der Insel-Bücherei, deren Programm schon feststeht, nicht aufnehmen, und es würde sich daher auch nicht empfehlen, dass Sie jetzt schon mit der Uebertragung beginnen.
Von "Björnson, Ein fröhlicher Bursch" gehen gleichzeitig 20 Frei-Exemplare ab.
Mit vorzüglicher Hochachtung etc.

tilbage
[3] de danske Kødgryder: Mathilde Mann boede midlertidigt hos sin datter Anna Katharina (Anka) og hendes mand maleren Oscar Matthiesen (1861-1957) i Amaliegade 27. tilbage