Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Jernbanehotellet, København. 16. maj 1894

Ægtefolks Sovekammer-Tvistigheder

p.T. [Jernbanehotellet] København.
Onsdag.
[påtegnet:] 1894?
[16.5.18941]

Kære Ven!

Jeg har været optaget af at afslutte en Bog2, som gærne skulde udkomme endnu i denne Måned, så jeg har ikke før haft Tid og Tanker til at læse din "Faster Ulla og Brorsdöttra"3. Tak for den; jeg kender jo fra før den største og betydeligste af Fortællingerne; men også de andre har jeg læst med megen Glæde på Grund af deres smukke og poetiske Sprog. Kun "Principmennesker" har jeg ondt ved at forlige mig med. Ægtefolks Sovekammer-Tvistigheder har aldrig interesseret mig, og de synes mig ikke 2 værdige til at behandles af Kunsten. Og dog er måske netop denne Fortælling skrevet med den største Kunst. Landskabet er udmærket givet, og – så kort Fortællingen end er – formår man helt√ at indleve sig i det.

Men nok derom. Jeg antager, at vi snart træffes; så kan vi altid tale sammen derom. Thi nægte vil jeg ikke … jeg kunde nok have Lyst til at sige dig et lille Alvorsord på Tomandshånd. Efter dit sidste Brev kommer du jo til Skåne (og vel altså også her til Danmark) nu i Sommertiden; og vi træffes da naturligvis. Jeg bliver her i København i henved et Par Måneder. Jeg boer for Øjeblikket på Jernbanehotellet, men flytter vistnok 3 allerede i Morgen ud på Gl. Kongevej, hvor min Hustru allerede boer. Rimeligvis forundrer du dig over denne Forandring; den skyldes Hensynet til en meget snart ventet Forøgelse4 af Familien. Lad mig nu høre, hvordan dine Planer er. Jeg længes efter igen at se dig, især dersom jeg samtidigt kunde få den Glæde at gøre din Hustrus Bekendtskab. Min Adresse er altså for de første Par Måneder: Fru Kofoed. Gl. Kongevej 141. København V.

Jeg har set en Anmeldelse af den danske Oversættelse af "Prometheus" i Berlingske Tidende. Den var meget rosende. Så skal vel også "Faster Ulla" ud på dansk? Til Lykke med det!

Nu mange Hilsner og Tak for dit sidste Brev. Jeg lever for forstyrret her til at kunne besvare det ordentlig.

Din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering; jf. Nattevagts udgivelse. tilbage
[2] Bog: formentlig Nattevagt der udkom 4.6.1894. tilbage
[3] Faster Ulla och hennes brorsdöttrar: indholder fire dele: "Faster Ulla", "Doktor Faust", "Principmänniskor" og "Fröken Helena". tilbage
[4] Forøgelse: Else blev født 7.7.1894. tilbage