Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Tipperup. 1. juni 1893 (udateret)

her i Besøg


Torsdag.
Tipperup
pr. Kvistgård
[1.6.18931]

Kære Ven!

Tak for Brev!

Jeg behøver vel ikke at sige dig, at du er hjærtelig Velkommen her for os begge!

Men … ja, for "men" er der … i Juni Måned er vort Gæstekammer (og vi har bare ét) besat, så vi kan desværre ikke huse dig før i Juli. Det er en ung Pige, min Kones Søster, der for Tiden er her i Besøg og bliver her Måneden ud.

Men fra de første Dage af Juli er her god Plads, og vi glæder os altså til [fotokopi af side 2 mangler.]

 
[1] Skjerbæks omtrentlige datering. tilbage