Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Jernbanehotellet, København. 20. august 1891

hos Frøken Haugsted

Jernbanehotellet
København [påtegnet:] 1891?
[20.8.18911]

Kære Ven!

Når jeg ikke strax svarede dig på dit Brev til Strøby2, skyldes dette Regnen og det kolde Vejr. Jeg kunde nemlig ikke komme til en Afgørelse, hvorvidt jeg vilde rejse bort eller ej. Nu er jeg svippet herind til Kjbhvn og nu vil du komme hertil! Det er forsåvidt meget uheldigt, at du kommer nu, da jeg igen rejser – og må rejse – herfra en af Dagene. Men forhåbentlig slår du dig nu til Ro her for længere Tid. Jeg har været hos Frøken Haugsted3 men traf hende ikke hjemme. Jeg skrev da på en lille 2 Lap, hvad der var mit Ærende, og bad hende sende dig et Svar, idet jeg opgav hende din Adresse. Måske har du allerede modtaget dette Svar. Jeg er i alle Fald sikker på, at hun vil gøre alt for at skaffe Plads til dig.

På Gensyn nu!

din
HP.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] brev til Strøby: ikke bevaret. tilbage
[3] Frøken Haugsted: pensionatsværtinde på Mynstersvej 1. tilbage