Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. december 1942

for svagsynet til at skrive Breve

Avskrift.


28/12 42
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Kære Frk. Lea!

Tak for Deres trofaste Venskab! Jeg tænker så ofte på Dem, men jeg er nu for svagsynet til at skrive Breve. Læse kan jeg også kun meget dårligt; af Avisstoffet kun Overskrifterne.

Hav det godt i det nye År. Mange lykkelige Dage ønskes Dem af

Deres gamle Ven
H. Pontoppidan