Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 8. oktober 1936

det ene Øje må jeg ikke bruge


8 Oktb. 36.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk. Lea!

Endelig kan jeg sende Dem en egenhændig Hilsen med Tak for de venligt meddelte Afsnit af Deres store Bog om Kinck. Jeg vilde gerne have skrevet lidt udførligere om mit Indtryk af disse Afhandlinger, der alle har glædet mig som Vidnesbyrd om fin Indfølingsevne og sjelden indtrængende Forståelse; men mine Øjne må stadig skånes, og dersom De kunde se mig med det Brilleapparat, hvormed jeg omstændigt nedprenter disse Linjer, vilde De vistnok forstå, at jeg√ må omgåes sparsomt med Pen og Blæk. Det ene Brilleglas er kulsort, det andet slebet til som en Lup. Med1 andre Ord: det ene Øje må jeg foreløbig slet ikke bruge til at skrive eller læse med, og det andet skal til Gengæld gøre Nytte for to. – Mine bedste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] < Men tilbage