Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. oktober 1935

første Gang svigtet


23 Oktb 35.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Lea!

Deres smukke Blomster står endnu på mit Bord og fryder Øjet; men jeg føler mig lidt skamfuld over, at De så ofte sætter Dem i Bekostning for at glæde mig, især fordi jeg så sjelden har Lejlighed til at gøre Gengæld. Jeg havde jo håbet at kunne se Dem her igen sammen med fælles norske Venner; men mine Nyrer demonstrerer vedblivende mod enhver Form for Selskabelighed. Selv en moderat Anstrengelse 2 giver straks Tilbagefald. Derfor måtte jeg også i Går holde mig borte fra√ Valgdeltagelsen1 og blive hjemme. Det er første Gang i de omtrent 50 År, jeg har haft ValgretStemmeret, at jeg således har svigtet min Borgerpligt, og det stemte mig helt vemodig således at sidde udenfor under dette store Stævne. Men forresten mener jeg, at ligesom man først ved en√ vis Alder opnår Stemmeret, kunde denne passende bortfalde, når man har nået Oldingeårene og ikke længere har den samme Interesse for Samfundets Betryggelse og Udvikling som tidligere. Men dette Spørgsmål bliver det for vidtløftigt at udvikle her. – Altså blot en hjertelig Tak for Deres Venlighed og de hjerteligste Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Valgdeltagelsen: valg til folketinget. tilbage