Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. juni 1934

Søndagsfrokost


[fredag] 29.6.34.
Holmegårdsvej 2.
Chl.1

Kære Frk. Lea!

Tak for Deres venlige Hilsner! Vil De glæde mig med at spise Frokost hos mig på Søndag, d 1st, sammen med Fruerne Eilertsen og Søiberg, Klk 12½? Vi lever ganske vist allerede i Opbrud her, men De vil nok finde Dem i, at her er lidt Roderi.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Magister Frk. Dina Lea / c/o Fru Thuborg / Ny Toldbodgade 11 / K"; poststemplet: "København 29 JUN 1934 2305". tilbage