Henrik Pontoppidan til Dina Lea
7. februar 1934

i Gang med Fortsættelsen

7 Febr. 34.

Kære Frk. Lea!

Tak for Deres venlige Brev og for den smukt skrevne Artikel1, hvormed De præsenterede mit lille Familje-Album for Deres Landsmænd. Jeg var netop kommen godt i Gang med Fortsættelsen2, da jeg blev syg. Og endnu er jeg slemt afkræftet. Forleden vilde jeg dog forsøge at samle Dem, Fru Eilertsen og Fru Søiberg her til en lille "norsk" 2 Frokost; men Fru Eilertsen, til hvem der blev ringet, bad om Udsættelse dermed. Hun havde f.T. så travlt med Arrangement af nogle Nordlysrejser; og desuden mente hun, at jeg selv først burde komme rigtig til Kræfter. Men dermed har det vistnok lange Udsigter. Nu får vi se! Jeg kan vel også√ klare mig med mindre.

Vær venlig hilset fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Artikel: Dina Leas anmeldelse af Drengeaar i Bergens Tidende. tilbage
[2] Fortsættelsen: Hamskifte udkom 28.11.1936. tilbage