Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 29. maj 1933

min Produktions Labyrinth


29.5.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk. Dina Lea!

Jeg har naturligvis forlængst gjort mig bekendt med Deres Afhandling, og dersom den havde haft et andet Emne, skulde jeg ikke have holdt min Mening om den tilbage. Men da det her drejer sig om mig selv, eller rettere om, hvad jeg har formået at udtrykke af dette problematiske Selv, drister jeg mig ikke til at sætte mig til Doms over Deres Arbejde. Jeg vil 2 i hvert Fald vente dermed, indtil de lærde Professorer har talt, og derfor foreløbig indskrænke mig til at takke Dem, fordi De har gjort mig den Ære at fordybe Dem så energisk i min Produktions Labyrinth, som jeg dårligt nok selv kan hitte ind i og ud af nu på mine gamle Dage. Forhåbenlig bliver der Lejlighed til endnu en Gang at mødes, inden De rejser tilbage til Deres Hjemland som værdig Magister, og jeg skal da ikke lægge Bånd hverken på min Anerkendelse eller mine Tvivl.

En hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H.Pontoppidan.