Henrik Pontoppidan til Dina Lea
29. marts 1933

afsluttende Examensarbejder

29.3.33.

Kære Frk. Lea!

Jeg har i den senere Tid været mindre rask, og må køre mig selv i stramme Tøjler. Jeg havde glædet mig til at se Dem her i Ordrup igen, måske sammen med fælles Venner. Men jeg må have Fornøjelsen tilgode endnu en lille Tid. Jeg takker Dem for Deres venlige Hilsner 2 og sender Dem Genhilsen med gode Ønsker for Deres afsluttende Examensarbejder.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.