Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 20. januar 1929

indtrængende og forståelsesfuld


20.1.29
Charlottenlund.

Frk. Dina Lea!

Jeg kommer meget sent med min Tak for Deres venlig tilsendte Afhandling, men denne foranledigede, at jeg fik Lyst til påny at læse Kincks Tragedie; og før jeg havde overbevist mig om, at jeg ikke havde væsenlige Indvendinger at gøre mod Deres Udlægning, vilde jeg ikke skrive. I Mellemtiden har jeg også 2 læst Deres Anmeldelse af "Anakreons Død", som√ Thrap-Meyer sendte mig; og den har bestyrket mig i min gode Mening om Dem som Kritiker, eller i hvert Fald som en indtrængende og forståelsesfuld Læser og Fortolker.

Jeg ønsker Dem godt Udbytte af Deres Pariserophold, i det hele en lykkelig Fremtid.

Deres forbundne
H. Pontoppidan