Henrik Pontoppidan til Olaf Lauridsen
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 2. december 1931

jeg er radikal af Natur


2d Decb. 31.

Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Hr. stud.mag. O. H. Lauridsen!

Det gør mig ondt, men jeg kan ikke være Dem til nogen Hjælp. Jeg har længe været syg, og er endnu for afkræftet til at kunne føre en Samtale af den Art, som De har Brug for. Jeg er forresten heller ikke sikker på, at De vilde have nogen Nytte af det. Lad mig blot i Korthed præcisere, at min Stilling til de radikale Synspunkter er den samme nu som den altid har været. Den er mig så at sige medfødt, fordi jeg er radikal af Natur. Der er i en Skikkelse som Jørgen Hallager i "Nattevagt" adskillige Dråber af mit eget Hjerteblod. Men jeg tilhører en Embedsslægt, og er med mange Rodtrevler forankret i en gammel Kultur. Derfor har min Radikalisme ikke udfoldet sig uden Hemninger.

2 En af Deres Medstuderende, Frk. Inger Holt, har nylig været beskæftiget med en Opgave af lignende Art som Deres. Dersom De kender hende og ser hende, vil De måske bringe hende en Hilsen fra mig.

Vær selv venlig hilset fra

Deres
H. Pontoppidan.