Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Hillerød. 30. april 1907

Tak for Deres sidste Bog

Hillerød
30t April 1907.

Kære Karl Larsen!

For et Par Uger siden kom jeg hjem fra en Norgesrejse og skulde netop skrive Dem til, da jeg læste i en Avis, at De var i Udlandet. Jeg veed ikke, om De nu er kommen hjem; men jeg vil ikke vente længer med at sende Dem min Tak for den Opmærksomhed, De har 2 vist mig ved at forære mig Deres sidste Bog1. Den var mig jo ikke ubekendt; men det er en Bog, der tåler at læses mere end een Gang, og jeg sætter Pris på at have fået den direkte fra Mesterens egen Hånd.

Tak for Venligheden! Og Tak for det Brev, der ledsagede Bogen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: muligvis Karl Larsen: En moderne Hverdagshistorie, 1906. tilbage