Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Gl. Kongevej 141, 3. 5. november 1895

tilrejsende Medlem

d. 5te Novb. 95 Gl. Kongevej 141 v – 3.

Kære Karl Larsen,

Tager jeg fejl i, at jeg som Tilrejsende kan blive Medlem af Athenæum for en Måned, og vil De i så Fald gøre mig den Tjeneste at indføre eller indmelde mig? Som jeg vist fortalte Dem, trådte jeg i sin Tid på Grund af Bortrejse ud af Selskabet "med Reservation". Forhåbentlig vil dog ikke dette hindre, at jeg nu midlertidigt optages som tilrejsende Medlem. Skulde jeg tage fast Ophold her i Byen, 2 træder jeg selvfølgelig ind igen på ordinær Vis.

På Forhånd Tak – og på Gensyn i de støvede Lokaler!

Deres hengivne
H. Pontoppidan