Henrik Pontoppidan til Anker Kirkeby
Sendt fra Gentofte. 13. december 1912

Ved Lygtens Skin

[Gentofte 13.12.19121]

Hr. Redaktør Anker Kirkeby.

Først idag – d. 13d – har jeg modtaget Deres Anmodning om en Bog2 til Bortlodning. Vær så god at meddele mig gennem "Gyldendalske Boghdl", om det nu er for sent at sende Bogen.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. Redaktør Anker Kirkeby / "Politiken" / Rådhuspladsen / (København)"; poststemplet "Gjentofte 13.12.12. 11-1 E". tilbage
[2] Bog: Torben og Jytte. Se dedikationen heri. tilbage