Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1937

Tak


30.12.37.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Fru Eli Kinck Lie!

Hjertelig Tak! Og mine bedste Ønsker for Dem i det nye År.

Deres ærbødig hengivne
H. Pontoppidan.