Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 17. juni 1937

den værdifulde Boggave


17.6.37.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Fru Kinck Lie!

Jeg har i længere Tid været ret dårligt kørende, har navnlig haft Kvaler med Synet, så det har knebet svært for mig både at læse og skrive. Derfor har De vistnok slet ikke hørt fra mig, hverken i Anledning af den værdifulde Boggave, jeg modtog fra Dem, eller i Anledning af Deres Giftermål. Det sidste havde jeg ganske vist kun hørt om, nemlig af vor fælles Bekendt, Frk. Dina Lea, der nu lever i Genève og dér forsøger at afslutte sin Bog om Deres Far.

Altså kommer jeg nu her med en skammeligt forsinket Lykønskning.

Også Deres Mand1 sender jeg hermed en respektfuld Hilsen og Tak. Et sådant lærd Værk har altid fået Hårene til at rejse sig på Hovedet af mig enten af Skræk eller af Ærefrygt. I dette Tilfælde blev det af sidstnævnte Årsag; men også andre Følelser vaktes hos mig under Læsningen, Glæde ved mange fine Bemærkninger, det hele ved det rent æstetiske Udbytte, Bogen gennem al Lærdommen skænkede mig.

Og hav mig så undskyldt, kære Fru Eli, at jeg så længe har været tavs. Det har altså haft sine Grunde.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Deres Mand: komponisten Harald Lie (1902-42). tilbage