Henrik Pontoppidan til Olaf Jessen
Sendt fra Helsingør. 13. december 1918

lige ivrige dansere

Helsingør.
13.12.18.

Hr. cand. theol. O. Jessen!

Min bedste Tak for Tilsendelsen af den lille Samling Breve fra min Drengetid, som De har fundet mellem Deres Fars efterladte Papirer. Det må vel skyldes en Tilfældighed, at disse Vidnesbyrd om Deres Fars og mit Ungdomsvenskab er bleven opbevarede. At Brevene væsentlig beretter om Baller og Inklinationer, er derimod næppe tilfældigt. Deres Far og jeg var i vore 2 unge Dage lige ivrige Dansere.

Dersom jeg engang kan overkomme at bringe Orden i det Kaos, hvori mine egne Papirer befinder sig, og skulde der heri findes Breve fra Deres Far, skal jeg ikke glemme at gøre Gengæld.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage