Henrik Pontoppidan til Otto Jespersen
Sendt fra Lundegade 13, Helsingør. 5. december 1918

Bogen kun er en Skitse

Lundegade 13.
Helsingør.
5.12.18.

Kære Professor Jespersen!

Ved et morsomt Tilfælde sad jeg just og læste i Deres Bog om Rask1, da Posten bragte mig det Eksemplar af den, som De så venligt har sendt mig; det havde først set sig lidt omkring i Landet, havde været i Fredensborg, Storehedinge, Svendborg og et Par andre af de Steder, hvor jeg i de sidste 3 Fjerdingår har opholdt mig, hvorfor det først nåede mig for et Par Dage siden. Jeg har så meget mere Grund til at være taknemlig 2 for Deres Elskværdighed som jeg selv for nogen Tid siden udgav en lille Bog2, men ikke sendte Dem den. Dette skyldtes dog ingen Forglemmelse, endsige Ligegyldighed, men alene Overbevisningen om, at Bogen, som kun er en Skitse, ikke vilde interessere Dem og heller ikke Ane-Marie. Men nu sender jeg den alligevel til Dem begge som et Julekort, den arriverer lidt for tidligt.

Deres Bog har jeg haft megen Glæde af. Den har givet mig et meget levende Indtryk af en stor Personlighed, der hidtil ikke var meget andet end et Navn for mig. Jeg 3 ser ham med en Tydelighed, som om jeg personlig havde kendt ham. Mærkværdigt er det, at det danske Folk, som i sin Helhed ikke udmærker sig ved Sprognemme, alligevel har frembragt saa mange store Sprogmænd. På intet andet Område kan vi præsentere en sådan Samling√ af verdenskendte Navne. Forklaringen er måske, som De antyder, at Rask herhjemme – men ikke i Udlandet – med sin Realisme fik forbilledlig Betydning.

Sidste Gang jeg så' Dem, lå De på Hospitalet. Forhåbenlig er nu alt overstået, så det ikke er med nyt Hospitalsbesøg for Øje, at De midlertidigt 4 er flyttet ind til Byen. Jeg misunder Dem, at De har fundet en Lejlighed derinde. Selv søger jeg bestandig forgæves, og lever nu i Vinter som Gæst hos en af mine gamle Venner.

Vær så god at hilse Ane-Marie!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog om Rask: Rasmus Rask, i Hundredåret efter hans Hovedværk, skildret av Otto Jespersen, i Gyldendals serie "Folkets Førere", 1918. tilbage
[2] Bog: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage