Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. august 1941

ny Bog af Dem


14de Avg. 41.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Tak for Deres Fødselsdagsbrev1 og den fornøjelige Artikel om Aastedbro Kro, der fulgte med. Jeg havde kort forinden i "Fra Randers Amt" læst en tilsvarende, lærerig Skildring fra gammel Tid om Degnen Anders Værn i Ødum, som jeg også havde stor Glæde af.

De begynder i Dag atter på Deres Skolegerning efter en Ferie, som dog ikke har været lutter Lediggang for Dem. De fortæller mig, at De har været flittig med Pennen, og at vi, Deres Venner, kan vente en ny Bog af Dem med det første. En glædelig Nyhed, så meget mere som De på Forhånd har fået Forlægger til den, hvad der skam er usædvanligt i vor Tid, hvor så mange må gå Tiggergang eller – som Andersen-Nexø – fratages Pennen og får 2 Forbryderstempel på sig2.

Hvad De i Deres Brev fortæller mig om Deres Børn og disses Fremgang har naturligvis også glædet mig. Gid Lykken vedblivende må gæste Dem. De har en Del tilgode i den Henseende.

Min Hilsen til Deres Hustru.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagsbrev: kendes ikke. tilbage
[2] Loven om forbud mod kommunistisk virksomhed blev vedtaget af Rigsdagen 22.8.1941 – med tilbagevirkende kraft. Andersen-Nexø blev arresteret i den første anholdelsesbølge. tilbage