Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 8. juni 1941

næsten uoverkommeligt kostbart


8de Juni 41.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Tak for Deres Pinsehilsen1. Det glædede mig meget at få dette gode og fornøjelige Brev fra Dem med Besked om Dem selv, Deres Hustru og hele store Familje. Lidt utilfredse Toner har dog også et Par Steder sneget sig ind deri. De meddeler således om nogle Biblioteker, at Deres Bøger nu er slettet af deres Kataloger. Hvad vil De bryde Dem om det, når De kan pege på fire voksne Døtre, hvoraf to er uddannede Sygeplejersker, og på en ung Søn, der nu skal være matematisk Student og blive Ingeniør. De har sandelig Grund til at føle Dem stolt.

De nævner i Deres Brev Turistforeningens Danmarksbog for i År, hvori De har skrevet en Artikel, og spørger, om jeg vil bryde mig om at få et Ekpl tilsendt. Hvor kan De tvivle om det? Skulde det Arbejde om Kierkegaard og vor Tid, som De har sendt til Gads Magasin, komme frem, må De sandelig heller ikke svigte mig med den. Vi har virkelig ikke Lov til at vise Ligegyldighed for hinanden i denne usle Tid.

Om mig selv er ikke synderligt at fortælle. Jeg har ret længe været Invalid, og min Svigersøn, der tillige er min Læge, vil absolut have mig til Rørvig i Sommer. Vi får nu se. Lysten mangler ikke; men for mine små Kræfter er Rejsen dertil lang og besværlig. Jeg må foretage den i Lejebil, og det er desuden næsten uoverkommeligt kostbart.

Blot disse Linjer i Dag. Det skulde blot være en lille Tak for Deres Brev og gode Ønsker for Dem, Deres Hustru og hele Familje. Mere en anden Gang.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Pinsehilsen: kendes ikke. tilbage