Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. juli 1939

Fred på Kirkegården


29.7.39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Det var venligt af Dem at betænke mig med Hilsen og Lykønskning1 på min Fødselsdag til Trods for, at jeg selv må gå om med Mundkurv på. Som De ser, er jeg dog√ nu vendt hjem fra Rørvig, hvor der efterhånden blev mig√ for mange Mennesker. Da jeg for 45 År siden første Gang kom dertil, var Rørvig en lille Fiskerby og Lodsstation med en fattig Befolkning. Nu er den forvandlet til et Landliggersted, der om Sommeren er overbefolket af Københavnere. En gammel Rørviger føler sig i Ferietiden ret fremmed der. Kun 2 på min Svigersøns Ejendom og Plantage, der ligger udenfor Byen, og på Kirkegården er der Fred at få. Det sidste Sted skal jeg en Gang begraves. Men den Tid, den Glæde.

Jeg havde igår Besøg af en Svigerinde2, der er en gammel Viborggenser, endogså født der i Byen. Men Erik Menvedsvej3 og andre nyere Bydele kendte hun intet til. Hendes Far var Justitiarius dér, men det er altså mange År siden.

Mange venlige Hilsner til Dem og Deres Familje fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hilsen og Lykønskning: kendes ikke. tilbage
[2] Svigerinde: Louise Schmidt, f. 1863, enke efter Hans Peter Pontoppidan. tilbage
[3] Erik Menvedsvej: Jeppesen boede Erik Menvedsvej 15. tilbage