Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Svendborg. 9. oktober 1927

umedgørlige Forlæggere


9.10.27.
Højskolehjemmet
Svendborg.

Kære Niels Jeppesen!

Jeg havde netop i Sinde at skrive til Dem, da jeg fik Deres sidste Brev1. Jeg vilde bl.a. gerne høre lidt om, hvorledes det gik med Deres Forhandlinger med de københavnske Forlæggere, der vistnok for Tiden allesammen er ret umedgørlige, når man ikke hedder Svend Fleuron2 eller – mirabile dictu! – Henrik Pontoppidan. Men nu kan jeg altså glæde mig til at høre Dem selv fortælle herom og om forskelligt andet. Som De ser, er jeg stadig 2 i Svendborg, og De skal være inderlig velkommen. Dersom det gode Vejr holder sig og min Kones Tilstand ikke forhindrer det, tager jeg muligvis nogle Dage til Sønderjylland; men jeg skal nok være her tilbage Tirsdag d. 18d.

På Gensyn altså! Det skal virkelig blive rart at se Dem igen.

Min Hilsen til Familjen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: "[…] skal holde Rustale i "Vejlensersamfundet" i København 22. Okt. – vil gøre en Afstikker til Svendborg Onsdag d. 19. […]." tilbage
[2] Svend Fleuron: (1874-1966) populær forfatter af antropoformistiske romaner om dyr. tilbage