Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Svendborg. 4. juli 1927

Æselshud for Klaps og Kærtegn


4.7.27.
f.T. Svendborg.

Kære Niels Jeppesen!

Tak for Deres gode Ønsker, som vi – min Kone og jeg – af Hjertet gengælder. Ja, vi er nu i Svendborg, fordi vor Datter og Svigersøn og deres Børn bor her. Han er Reservelæge på Amtssygehuset, hvor min Kone er bleven indlagt, ført hertil fra København i en Sygebil. Hendes Tilstand er stadig nogenlunde uforandret, d.v.s. at hun nu på 9d Måned ligger tilsengs og ofte har mange Smerter. Selv har jeg det godt nu; men til Viborg (og 2 Randers) kommer jeg dog næppe heller denne Sommer, skønt jeg i År har en særlig Grund til at besøge den sidste By, hvor mine Forældre ligger begravet. Men De vil forstå, at jeg under de nuværende Forhold ikke kan forlade min stakkels Kone.

Jeg ser i Dag i Aviserne, at Finansudvalget og Ministeren virkelig har forhøjet min Pension til mere end det dobbelte af, hvad jeg hidtil har fået. Jeg venter nu at se Dem rykke ud i "Fyens Venstreblad" – som jeg daglig læser – og sætte mig i Gabestokken i den Anledning. De har jo nogle Gange langet kraftig ud efter os statslønnede Digtere. Men 3 jeg vil sige Dem, at der er ikke længer noget, der bider på mig. Jeg har med Årene fået en sand Æselshud både overfor Klaps og Kærtegn. Naturligvis er jeg glad (og ikke så lidt forbavset) over den Påskønnelse, der her vises mig. Også de mange Penge modtager jeg med Taknemlighed, men desuden – jeg tilstår det – med en Smule Skamfuldhed, fordi der er så mange andre fortjenstfulde Forfattere, der langt mere end jeg trænger til at støttes.

Nu min Tak for Brevet1, for den smukke Guldbryllupssang, for Beskrivelsen af Festen o.s.v. Jeg kender godt Deres Fødested ved Randsfjordens sumpede Enge. Min Far 4 har væretvar Præst2 i VejlbyTrelde, da jeg fødtes i Fredericia, så vi er vel næsten Børn af samme Sogn. For nogle År siden3 boede jeg en Sommer i Trelde sammen med Familje, og vi gjorde den Gang ofte Fisketure til Randsfjord.

Vil De hilse Hustru og Børn. Vi ønsker Dem alle en god Sommerferie.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brevet: NJ skrev 13.6.1927: "[…] ser i Bladene, at De ligger syg i Svendborg […] har været til Forældrenes Guldbryllup i Andkjær Skov 9.6.27 – Sang (af N.J.) vedlagt […] Bladene meddeler, at Deres store Manuskript [Mands Himmerig, der udkom 22.10.1927] har forladt Pulten – er selv lukket ude fra Forlag og Biblioteker […] Næste Foraar bliver der Guldbryllup her paa Skolen, og da kommer De jo nok. Rektor Østergaard fortalte mig forleden, at det allerede var bestemt, og at han glædede sig hertil paa sine gamle Forældres Vegne [Vilh. og Elisa Østergaard havde guldbryllup 16.4.1928]." tilbage
[2] Præst: Vejlby sogn (med Trelde) var anneks til Fredericia Trinitatis, hvor Dines P. var sognepræst. tilbage
[3] nogle År siden: i 1904. tilbage