Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Snekkersten. 5. januar 1915

Flæskekorpset fører an

Snekkersten.
5.1.15.

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Jeg skrev igår til Professor Bauditz, og jeg håber oprigtigt, at De vil få Deres beskedne Ønske opfyldt1. Det gør mig dog ondt, at De er nødt til så helt at lade Dem opsluge af Lærergerningen. Vi havde god Brug for Dem i Literaturens Kamprækker, der År for År tyndes ud. Nu er det Flæskekorpset, der fører an. – Men måske bliver der dog levnet Dem så megen Tid, at Pennen ikke ruster for Dem. Lad os håbe det!

Der er langt mellem Gentofte og 2 Snekkersten, og Jernbanebilletterne er dyre, og vi må allesammen spare. Men det er så længe, siden vi har talt sammen, og det vilde glæde mig, om De en Dag vilde gøre mig et Besøg. Det måtte helst være om Aftenen, da jeg hver Eftermiddag er inde på Sygehuset i Helsingør, hvor min Kone nu ligger.

En venlig Hilsen og et godt År for Dem og Deres Hjem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] NJ skrev 30.12.1914 fra Gentofte at han igen var arbejdsløs, da den lærer han vikarierede for var blevet hjemsendt. "Peter Nansen [litterær direktør på Gyldendal] har raadet mig til at henvende mig til Dem om en Anbefaling til Sophus Bauditz [skoledirektør i København, forfatter, død 16.8.1915] for at faa en Stilling i Københavns Kommuneskolevæsen".
NJ takkede 9.1.1915: "[…] har ikke hørt fra Professor Bauditz […] har faaet Timer paa Bagsværd Kostskole (Latin, Historie og Oldtidskundskab)."
Sophus Bauditz skrev til Pontoppidan 22.1.1915: "Da jeg ikke veed, om De har talt med Jeppesen, vil jeg dog fortælle Dem, at jeg igaar søgte Peter Nansen for at høre, hvordan Sagerne stod. Han fortalte mig da, at J. havde været hos ham, og at han (N.) havde meddelt ham, at man paatænkte en ganske privat og discret Indsamling. Herover blev J. meget rørt men erklærede, at han foreløbig ikke behøvede denne Støtte, da han – efter Anbefaling af selveste Undervisningsinspektøren, Prof. [S.L.] Tuxen, havde arvet de Timer, som afd. Rector Hauch [A.G.Ø. Hauch, død 26.12.1914] havde læst ved Bagsværd Kostskole". tilbage