Henrik Pontoppidan til Anna Hvidt
Sendt fra Snertinge (p.t. Sæby). 5. juli 1902

mere værd end Lovtaler i Aviserne


5t Juli 1902.
Adresse: Snertinge.
p.t. Sæby.

Fru Anna Hvidt!

Deres venlige Linjer1 har truffet mig på en Rejse og været længe undervejs bl.a. fordi jeg forlængst er fraflyttet København. Jeg beder Dem at modtage min oprigtige Tak for dem. Et sådant lille uvilkårligt Tegn på Forståelse og Sympati er mig adskilligt mere værd end alle Lovtaler i Aviserne, især når det som i dette Tilfælde kommer fra en, der selv har måttet tage et Basketag med Livet og fået Lejlighed til at se det dybere i Øjnene end de fleste.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Linjer: brevet kendes ikke. HPs nærmest forudgående bog var bd. VI af Lykke-Per: Lykke-Per og hans Kæreste der var udkommet 18. juni. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage