Henrik Pontoppidan til Julius Hoffory
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 28. april 1889

Stil og Sprog (…) ikke affilet


28/4 89.
Pilealle 7
Frederiksberg

Højstærede Hr. Professor.

Gjennem dansk Touristforenings Sekretær, Hr. Christensen, har jeg haft den Ære at modtage en Hilsen fra Dem, en Anmodning om at opgive en eller to af mine Fortællinger, som jeg kunde ønske offentliggjorte i Deres nordiske Bibliotek. Næst efter at takke Dem for Deres Henvendelse, skal jeg da henstille til Dem, om ikke "Ung Elskov" og "Isbjørnen" tilsammen kunde udgjøre et passende Bind. Ifald De finder det, står de to Fortællinger ganske til Tjeneste.

Hr. Christensen har sikkert talt til Dem om nogle "Danske Billeder", som jeg på Touristforeningens Foranstaltning har samlet til Oversættelse, og efter hvad jeg forstod skulde De have vist Dem villig til at besørge den tyske Oversættelse. Bogen er færdig fra min Hånd, men jeg må på Forhånd forberede Dem på, at det ikke er et Arbejde af synderlig literær Værdi, der her foreligger. Dertil var dels den mig levnede Tid altfor knap, dels Pladsen, jeg måtte benytte, altfor indskrænket. Ligeledes beder jeg ikke at stødes over Stil og Sprog, der ikke er affilet, da Bogen jo udelukkende er skrevet til Oversættelse.

Med Højagtelse
ærbødigst
Henrik Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage