Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Rørvig. 29. juli 1908

et eneste Lysbad

29/7 1908 Rørvig
Nykøbing Sj.1

Kære Hirschsprung!

Mange Tak for den venlige Hilsen til min Fødselsdag. Som De ser, er vi igen i År bleven tøjret på de rørvigske Sandmarker, og vi befinder os alle vel her; men Vejret er jo også prægtigt; vor Dag er et eneste Lysbad. – Om et Par Uger er vi atter hjemme. Jeg kommer da ind til Dem med et lille Manuskript, som jeg gerne vil have trykt. Det er en Fortælling2; men jeg beder Dem om ikke at publicere noget derom.

Når De nu sender mig Penge hertil, vil De da ikke sende dem i Brev, da Postanvisninger af den Størrelse vanskeligt honoreres her. – De venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Korrespondancekort adresseret til "Hr. Forlagsboghdl. Hirschsprung / Silkegade / København K". Poststemplet "Nykøbing Sj. 30.7.08" og "Kjøbenhavn 7 OMB 30.7.08". tilbage
[2] Fortælling: Den kongelige Gæst. tilbage