Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 14. november 1907

trykket for stærkt på Pedalen

Frederiksborg.
Torsdag. [14.11.19071]

Kære Hirschsprung!

Her sender jeg det sidste Ark. Det gør mig ondt, at jeg for silde har indset, at jeg under Arbejdets Hede efterhånden er kommen til at trykke for stærkt på Pedalen2, hvad der jo har besværliggjort Korrekturen; – men jeg 2 gentager, at Udgifterne herved udelukkende falder på mig.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Pedalen: her tænkes nok på en orgelpedal – og ikke en cykelpedal. tilbage